Theorie C en D zonder vakbekwaamheid

Inhoud van de cursus:

  • Wet op het rijbewijs.
  • Indeling voertuigen in categorieën en gewichten.
  • Herhaling wegcode (de zogenaamde straatcode).
  • Rij- en rusttijden
  • Inleiding technische kenmerken zwaar vervoer.

 

Mogelijkheid tot aanvulling basiskwalificatie vakbekwaamheid.

Prijs: 
210,00 €