Theorie C met vakbekwaamheid

Inhoud van de cursus:

 • Wet op het rijbewijs.
 • Indeling voertuigen in categorieën en gewichten.
 • Herhaling wegcode (de zogenaamde straatcode).
 • Rij- en rusttijden
 • Inleiding technische kenmerken zwaar vervoer.
 • Milieuvriendelijk rijden
 • Ladingzekering (oa  zekeringskracht berekenen, hulpmiddelen, …)
 • Documenten ( aangaande voertuig, vergunningen, vrachtbrieven, douane)
 • Rij – en rusttijden ( oefenvragen)  
 • Veiligheid ( arbeids-en verkeersongevallen, , risico’s rond de vrachtwagen,…)
 • Gezondheid  ( ergonomie, fysieke gezondheid, ..)
Prijs: 
420,00 €