Rijbewijs auto (B)

Neen. Als je jouw rijbewijs B sinds ten minste 2 jaar bezit, kan je na het volgen van 4 uur praktijkonderricht van ons een attest krijgen. Hiermee kan je op het gemeentehuis de code 372 op je rijbewijs B laten plaatsen.

Met de code 372 mag je een motortweewieler tot maximum 125 cc en maximum 11 kW besturen of een motordriewieler tot maximum 15 kW. De code 372 is enkel in België geldig. 

Neen, om het praktijkexamen bromfiets af te kunnen leggen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen AM.

Een theorie-examen is drie jaar geldig.

Een begeleider moet ingeschreven zijn in België en een Belgisch identiteitsdocument hebben. Dat betekent dat de begeleider niet noodzakelijk de Belgische nationaliteit moet hebben. Wel moet hij of zij sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs voor categorie B. De begeleider mag de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen.

Het voorlopig rijbewijs kan binnen de geldigheidsduur ervan, één keer omgeruild worden (dus van 36M naar 18M of omgekeerd). Dit moet ook gebeuren binnen de geldigheidsduur van je theorie-examen (3 jaar). Uiteraard kan je enkel een voorlopig rijbewijs van 18M bekomen als je ook ten minste 20 uur rijles hebt gehad en jouw lesgever je ook een bekwaamheidsattest kan meegeven. Als de omruiling niet tijdig gebeurde, moet je in principe 3 jaar wachten om volledig opnieuw te kunnen beginnen, maar je kan ook rijlessen nemen (minimum 6 uur) en je examen met de rijschool afleggen. Sinds februari 2019 kan je uitzonderlijk een voorlopig rijbewijs M12 aanvragen, na het volgen van 6 uur praktijkles. Je krijgt dan een voorlopig rijbewijs dat 1 jaar geldig blijft, je mag enkel met 1 of 2 begeleider(s) rijden. 

Neen. Je moet wel je theorie-examen hebben afgelegd voor je jouw praktijkexamen kan afleggen. Toch raden we iedereen aan om het theoretische gedeelte helemaal af te maken (dus ook het examen af te leggen) vooraleer je met de praktijk begint.