Rijbewijs B (auto)

Neen. Na het volgen van 4 uur praktijkonderricht krijg je van ons een attest. Hiermee kan je op het gemeentehuis de code 372 op je rijbewijs B laten plaatsen.

Neen, om het praktijkexamen bromfiets af te kunnen leggen, moet je geslaagd zijn voor het theoretisch examen AM.

Een theoretisch examen is drie jaar geldig.

Een begeleider moet ingeschreven zijn in België en een Belgisch identiteitsdocument hebben. Dat betekent dat de begeleider niet noodzakelijk de Belgische nationaliteit moet hebben. Wel moet hij of zij sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs voor categorie B. De begeleider mag de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen.

Het voorlopig rijbewijs kan binnen de geldigheidsduur ervan, één keer omgeruild worden (dus van 36M naar 18M of omgekeerd). Dit moet ook gebeuren binnen de geldigheidsduur van je theorie examen (3 jaar). Uiteraard kan je enkel een voorlopig rijbewijs van 18M bekomen als je ook tenminste 20 uur rijles hebt gehad en jouw lesgever je ook een bekwaamheidsattest kan meegeven. Als de omruiling niet tijdig gebeurde, kan je enkel via de rijschool verder doen (zowel voor rijlessen als voor het praktijkexamen), je mag dan niet meer met voorlopig rijbewijs rijden (met of zonder begeleider). Alleen als je 3 jaar wacht en volledig opnieuw begint (theorie én praktijk) kan je opnieuw een voorlopig rijbewijs krijgen.

Neen. Je moet wel je theoretisch examen hebben afgelegd voor je jouw praktijkexamen kan afleggen. Toch raden we iedereen aan om het theoretische gedeelte helemaal af te maken (dus ook het examen af te leggen) vooraleer je met de praktijk begint.