Theorie wo, do, za

wo. en do.: 18u tot 21u30, zat.: 9u tot 14u