Is het theorie-examen voor categorie B ook geldig om het praktijkexamen voor categorie AM af te leggen?

Neen, om het praktijkexamen bromfiets af te kunnen leggen, moet je geslaagd zijn voor het theoretisch examen AM.