Het vormingsmoment

Sinds 1 maart 2024 is het vormingsmoment voor begeleiders opnieuw ingevoerd. De minimale oefenperiode voor beginnende bestuurders werd dan ook verlengd van drie naar vijf maanden.

Het vormingsmoment is géén examen of een theoriecursus. Het is een workshop, een informatiemoment waarop begeleiders voorbereid worden op de belangrijke taak die het opleiden van jonge bestuurders is. We geven vooral veel tips en suggesties om het leren autorijden veilig en met zelfvertrouwen te laten verlopen. De inschrijvingsprijs bedraagt € 20,00 per begeleider. Hieronder kan u inschrijven.

  • De inschrijvingen zijn individueel: Indien u het vormingsmoment met 2 begeleiders wenst te volgen dient elke begeleider zich apart in te schrijven.
  • Vul uw gegevens nauwkeurig in. Ze worden gebruikt om de officiële attesten op te maken die u worden overhandigd aan het einde van de opleiding.
  • De overheid laat ons niet toe om een attest uit te reiken aan deelnemers die niet de volledige sessie hebben gevolgd. Eens de sessie is gestart mogen we geen deelnemers meer inschrijven. We vragen u daarom ten laatste een tiental minuten voor aanvang toe te komen, rekening houdend met mogelijke verkeersdrukte. 

         >>>   Momenteel zijn al onze sessies in maart volzet   <<< 

In de loop van de volgende weken zullen regelmatig nieuwe vormingsmomenten online worden gezet.

 

Het vormingsmoment: wetgeving 

Een kandidaat-bestuurder die vanaf 1 maart 2024 start met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36 of M12), moet één of twee begeleider(s) hebben die een opleiding van 3 uur hebben gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Voor het voorlopig rijbewijs M36 geldt dat tenminste één van deze begeleiders het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder moet gevolgd hebben. Het vormingsmoment is 10 jaar geldig. Verdere informatie vind u op de website van de Vlaamse overheid:

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders

 

 

Verdere informatie

Heb je interesse of wil je verdere informatie?

Neem contact op via support@rijschoolmercator.be.