Bus

Praktijklessen

Voor het rijbewijs D zonder vakbekwaamheid volg je ten minste 8 uur praktijkles. Het praktijkexamen (een gedeelte manoeuvres en een rit van 45 minuten op de openbare weg) mag je afleggen vanaf de leeftijd van 24 jaar. 

Voor het rijbewijs D met vakbekwaamheid volg je ten minste 16 uur praktijkles. Het eerste deel bestaat uit 8 uur rijles, gevolgd door het examen op privaat terrein (manoeuvres + vakbekwaamheid). Het tweede deel bestaat uit 8 uur rijles ter voorbereiding van het examen op de openbare weg (een rit van 90 minuten). Je mag het praktijkexamen afleggen vanaf de leeftijd van 21 jaar.
 

Onze formules

Rijbewijs D zonder vakbekwaamheid
€ 1650

8 uur praktijkles, voorbereiding rijbewijs D zonder vakbekwaamheid

 • Voertuig > 8 passagiers
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief inschrijvingskost
Rijbewijs D met vakbekwaamheid
€ 3381

16 uur praktijkles, voorbereiding rijbewijs D met vakbekwaamheid

 • Voertuig > 8 passagiers
 • Inclusief alle examens
 • Inclusief inschrijvingskost

Theorielessen

De theoriecursus wegcode voor rijbewijs D - met of zonder vakbekwaamheid - kan je volgen in ons opleidingscentrum, Wingepark 7A, 3110 Rotselaar. De exacte datums kan je op onze inschrijvingsplanner vinden.

 • Voor het rijbewijs D wegcode zonder vakbekwaamheid: maandag van 08u30 tot 16u30 en dinsdag van 08u30 tot 12u30
 • Voor het rijbewijs D wegcode mét vakbekwaamheid: maandag en dinsdag telkens van 08u30 tot 18u00

De prijs voor de cursus zonder vakbekwaamheid (1,5 dag) bedraagt € 235. De prijs voor de cursus met vakbekwaamheid (2 dagen) bedraagt € 395. Deze prijzen zijn inclusief BTW. In de prijs zijn ook het cursusmateriaal, een broodjeslunch, koffie en frisdranken inbegrepen.

Over rijbewijs D

Een rijbewijs D laat toe volgende voertuigen te besturen:

 • Voertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg te trekken.

Vakbekwaamheid

Bestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs D vereist is moeten, als met deze categorie professioneel vervoer wordt verricht, voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften (behoudens wettelijk toegestane uitzonderingen). De vereisten houden in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving vakbekwaamheid) en dat men vijfjaarlijks 35 uur nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid).

Geneeskundig onderzoek

Voordat je het praktijkexamen kan afleggen, moet je een onderzoek ondergaan dat vaststelt of je voldoet aan de voorgeschreven normen. In een eerste fase onderga je een oogonderzoek door een oogarts naar keuze. In een tweede fase onderga je een medisch onderzoek bij een erkend arts. Pas na de tweede fase zal je een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 verkrijgen. Dit attest is maximum 5 jaar geldig.

Hoe het rijbewijs behalen

 

schema D

Praktische info

Planning van de lessen

 • Voor alle praktijkopleidingen zwaar vervoer wordt door het opleidingscentrum in Rotselaar de planning opgemaakt. Je kan bij de inschrijving aangeven op welke momenten je vrij bent en de rijschool zal je zo vlug mogelijk een voorstel sturen per mail.
 • De opleidingen zwaar vervoer vinden in principe plaats op weekdagen tussen 07u00 en 18u00.
 • Alle voertuigen voor de opleidingen BE, C, CE en D zijn automaten.
 • Bij het opmaken van de lessenplanning houdt het kantoor rekening met de verschillende examens die moeten worden afgelegd. Je krijgt bij je opleidingsschema ook onmiddellijk een voorstel voor de examendata doorgestuurd.
 • Het bewijs van vakbekwaamheid behaald voor een bepaalde categorie is automatisch geldig voor alle andere categorieën van dezelfde groep. Een bewijs van vakbekwaamheid voor de categorie C, is dus ook geldig voor de categorieën C1, C1E en CE, maar niet voor de categorieën van groep D, nl. categorieën D1, D, D1E en DE.

Online betaling

 • Indien je de opleiding volgt voor een firma of bedrijf, dan kan je bij inschrijving aangeven dat er een factuur moet worden opgemaakt en je vermeld de facturatiegegevens. De factuur wordt dan rechtsreeks naar het bedrijf gestuurd. 
 • Voor privé inschrijvingen vragen we om bij inschrijving een voorschot te betalen ten bedrage van de (eenmalige) administratieve kost plus het bedrag van de eerste rijles van de gekozen opleiding. De betaling gebeurt dan online op het einde van de inschrijving, via de beveiligde betaalmodule van pay.nl.
 • Indien je de opleiding volgt voor een bedrijf of firma, dan wordt de factuur rechtstreeks naar het opgegeven facturatieadres gestuurd. 
 • Indien je de opleiding privé volgt, zal de rijschool je, enkele weken vóójouw eerste rijles,  per mail en sms een betaallink sturen met vermelding van het te betalen saldo. Het volledige bedrag van de opleiding moet betaald zijn ten laatste 3 weken (21 dagen) voor aanvang van de eerste les.
 • Indien jouw opleiding kan starten op minder dan 21 dagen na je inschrijvingsdatum moet het volledige bedrag dus onmiddellijk worden vereffend.
 • Al deze betalingen gebeuren online via de beveiligde betaalmodule van pay.nl
 • Raadpleeg de lesvoorwaarden voor verdere informatie betreffende betalingen.

Verdere informatie

Heb je interesse of wil je verdere informatie?

Neem contact op via support@rijschoolmercator.be

 

Onze support medewerkers zijn ook te bereiken op 016 56 05 92 

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 10u00 - 12u30 en 13u00 - 15u30